ดำเนินการซ่อมแซมไฟสาธารณะบริเวณถนนหฤทัยรมณ์ และถนนเมืองทอง

13 พ.ค. 67
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมแซมไฟสาธารณะบริเวณถนนหฤทัยรมณ์ และถนนเมืองทอง ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา