ดำเนินการซ่อมแซมไฟสาธารณะบริเวณถนนอัษฏางค์ ถนนรุ่งอรุณ ถนนเคียงคลอง และชุมชนทุ่งเลนทอง

16 พ.ค. 67
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.20 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมแซมไฟสาธารณะบริเวณถนนอัษฏางค์ ถนนรุ่งอรุณ ถนนเคียงคลอง และชุมชนทุ่งเลนทอง ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา