ดำเนินการซ่อมแซมไฟสาธารณะบริเวณถนนอนันตชัย, ถนนบูชายัญ, ถนนพิบูลรัตน์ และถนนสระแก้ว

21 มี.ค. 67
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมแซมไฟสาธารณะบริเวณถนนอนันตชัย, ถนนบูชายัญ, ถนนพิบูลรัตน์ และถนนสระแก้ว ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา