ดำเนินการซ่อมแซมไฟสาธารณะบริเวณถนนราชชนนีลีลา ชุมชนทุ่งเลนทอง และชุมชนฅนวัดเดิม

23 พ.ค. 67
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.10 น.

นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมแซมไฟสาธารณะบริเวณถนนราชชนนีลีลา ชุมชนทุ่งเลนทอง และชุมชนฅนวัดเดิม ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา