ดำเนินการซ่อมแซมไฟสาธารณะบริเวณถนนสุริยาอุทัย ชุมชนทุ่งเลนทอง และชุมชนฅนวัดเดิม

28 พ.ค. 67
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.15 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมแซมไฟสาธารณะบริเวณถนนสุริยาอุทัย ชุมชนทุ่งเลนทอง และชุมชนฅนวัดเดิม ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา