ดำเนินการซ่อมแซมไฟสาธารณะบริเวณถนนสุริยาอุทัย ถนนวนปรางค์ (ซอยปรางค์ทิพย์) และชุมชนบ้านส่วยพัฒนา

30 พ.ค. 67
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.25 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมแซมไฟสาธารณะบริเวณถนนสุริยาอุทัย ถนนวนปรางค์ (ซอยปรางค์ทิพย์) และชุมชนบ้านส่วยพัฒนา ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา