ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนร่มไทร, ถนนสระแก้ว, ถนนหน้าธนาคาร ธกส. และถนนโสภณโคธา

02 ม.ค. 67
วันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 15.30 น.

นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนร่มไทร, ถนนสระแก้ว, ถนนหน้าธนาคาร ธกส. และถนนโสภณโคธา ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา