ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะและดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อ บริเวณถนนจอมสุดาเสด็จ, ชุมชนบ้านส่วยนอก และชุมชนทุ่งเลนทอง

03 ม.ค. 67
วันพุธที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 15.10 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะและดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อ บริเวณถนนจอมสุดาเสด็จ, ชุมชนบ้านส่วยนอก และชุมชนทุ่งเลนทอง ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา