ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณชุมชนสระพรุ่ง 4 โคม และชุมชนตะวันตกวัดเดิม 2 โคม

04 ม.ค. 67
วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 15.20 น.

นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณชุมชนสระพรุ่ง 4 โคม และชุมชนตะวันตกวัดเดิม 2 โคม ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา