ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสุริยาอุทัย, ถนนเทศบาล1 และถนนราชชนนีลีลา

22 ม.ค. 67