ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนอารักษ์ศักดิ์สิทธิ์ และชุมชนไทรแก้ว

23 ม.ค. 67