ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนโสภณโคธา, ถนนรอบสระเพลง, ถนนชุมชนส่วยใน, ถนนชุมชนส่วยนอก และซอยข้างธนาคารออมสิน

19 ธ.ค. 66
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 15.30 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนโสภณโคธา 2 โคม, ถนนรอบสระเพลง 1 โคม, ถนนชุมชนส่วยใน 1 โคม, ถนนชุมชนส่วยนอก 3 โคม และซอยข้างธนาคารออมสิน 1 โคม ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา