ดำเนินการดำเนินการตัดย้ายไฟ LED สาธารณะเพื่อติดตั้งบริเวณถนนชลประทาน

26 มี.ค. 67
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 15.55 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการตัดย้ายไฟ LED สาธารณะเพื่อติดตั้งบริเวณถนนชลประทาน ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา