ดำเนินการตัดกิ่งไม้ ณ บริเวณถนนไทรงาม-สระเพลง

17 มิ.ย. 67
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 15.30 น.

นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ชุดเฉพาะกิจ) เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการตัดกิ่งไม้ ณ บริเวณถนนไทรงาม-สระเพลง ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา