ดำเนินการตัดกิ่งไม้ เก็บกิ่งไม้ ณ วัดเดิม

02 พ.ค. 67
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง (งานไฟฟ้า) และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (เฉพาะกิจ) เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการตัดกิ่งไม้ เก็บกิ่งไม้ ณ วัดเดิม ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา