ดำเนินการตัดต้นไม้ที่บดบังวิสัยทัศน์ในการสัญจร ณ ถนนเคียงคลอง

17 มิ.ย. 67
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 16.25 น.

นายภักดี อุส่าห์ค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (เฉพาะกิจ) ดำเนินการตัดต้นไม้ที่บดบังวิสัยทัศน์ในการสัญจร ณ ถนนเคียงคลอง ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา