ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณถนนทางไปไทรงาม

24 มิ.ย. 67
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567
     นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้พนักงานกองช่าง ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณถนนทางไปไทรงาม ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา