ดำเนินการติดตั้งป้ายบอกทางเลี่ยงงานก่อสร้างสะพานท่าสงกรานต์

19 มี.ค. 67
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 10.40 น.

นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้งานเทศกิจและงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการติดตั้งป้ายบอกทางเลี่ยงงานก่อสร้างสะพานท่าสงกรานต์ ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา