ดำเนินการทำความสะอาดบ้านของนายเทพไท ทองพิมาย (ครูเทพ ไก่ชน)

26 ธ.ค. 66
วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลพิมาย, งานพัฒนาชุมชน, พนักงานปัดกวาดเทศบาลตำบลพิมาย และคณะกรรมการชุมชน ได้ดำเนินการทำความสะอาดบ้านของนายเทพไท ทองพิมาย (ครูเทพ ไก่ชน) บ้านเลขที่ 114/1 หมู่ 2 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา