ดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวฟุตบาทถนนชายชล

26 มิ.ย. 67
”ปรับปรุงภูมิทัศน์ ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย“
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567
     นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวฟุตบาทถนนชายชล เพื่อความปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุ