ดำเนินการพ่นยุง ณ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

18 พ.ย. 66
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลพิมาย (เฉพาะกิจ) ดำเนินการพ่นยุง ณ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา