ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ โรงเรียนกุลโน

25 พ.ค. 67
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.20 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลพิมาย (เฉพาะกิจ) ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ โรงเรียนกุลโน ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา