ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

03 ม.ค. 67
วันพุธที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 17.50 น.

นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลพิมาย (เฉพาะกิจ) ดำเนินการพ่นยุง ณ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา