ดำเนินการลอกท่อบริเวณถนนหฤทัยรมณ์

27 เม.ย. 67
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 เวลา 11.50 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (เฉพาะกิจ) ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการลอกท่อบริเวณถนนหฤทัยรมณ์ ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา