ดำเนินการล้างทำความสะอาดบริเวณถนนวนปรางค์ (ตั้งแต่สี่แยก สปอ ถึงหอนาฬิกา)

23 เม.ย. 67
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.

นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้ทีมปัดกวาด, เฉพาะกิจ, เทศกิจ และงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการล้างทำความสะอาดบริเวณถนนวนปรางค์ (ตั้งแต่สี่แยก สปอ ถึงหอนาฬิกา) ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา