ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนน ณ ถนนสุริยาอุทัย (ตลาดจอแจ)

18 มิ.ย. 67
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น.

นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนน ณ ถนนสุริยาอุทัย (ตลาดจอแจ) ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา