ดำเนินการล้างทำความสะอาดบริเวณถนนสระแก้ว, ถนนหฤทัยรมณ์ และถนนสุริยาอุทัย

22 เม.ย. 67
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. และ 13.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้ทีมปัดกวาด, เฉพาะกิจ, เทศกิจ และงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการล้างทำความสะอาดบริเวณถนนสระแก้ว (ตั้งแต่หน้าร้านแบตเตอรี่ถึงถนนขาเข้าพิมาย), ถนนหฤทัยรมณ์ (ตั้งแต่ ฮ สวัสดิ์ยนต์ถึงแยกตลาดจอแจ) และถนนสุริยาอุทัย (ตั้งแต่ตลาดจอแจถึงหน้าเซเว่นโรงเรียนสุริยาอุทัย) ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
**** พรุ่งนี้ วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. มีแผนล้างทำความสะอาดถนน ณ ถนนวนปรางค์ (ตั้งแต่สี่แยก สปอ ถึงหอนาฬิกา) ****