ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อบริเวณถนนรุ่งอรุณ

03 ม.ค. 67
วันพุธที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 11.20 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อบริเวณถนนรุ่งอรุณ ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา