การเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำชำรุด ถนนสุริยาอุทัย ซอย 2 ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

10 ต.ค. 66
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำชำรุด ถนนสุริยาอุทัย ซอย 2 จำนวน 3 ฝา ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา