ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อและลอกท่อบริเวณถนนวนปรางค์ (ซอยปรางค์ทิพย์)

02 ม.ค. 67
วันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 10.15 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อและลอกท่อบริเวณถนนวนปรางค์ (ซอยปรางค์ทิพย์) ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา