การแก้ไขเปลี่ยนคัทเอาท์บริเวณถนนสุริยาอัสดง, ดำเนินการซ่อมไฟชุมชนทุ่งเลนทอง, ดำเนินการซ่อมโคมไฟถนนเคียงคลอง และดำเนินการซ่อมโคมไฟถนนสุริยาอุทัย

09 ต.ค. 66
วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนคัทเอาท์บริเวณถนนสุริยาอัสดง, ดำเนินการซ่อมไฟชุมชนทุ่งเลนทอง, ดำเนินการซ่อมโคมไฟถนนเคียงคลอง และดำเนินการซ่อมโคมไฟถนนสุริยาอุทัย เขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา