ต้อนรับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่มพัฒนาสตรี เทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

03 ก.ค. 67
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่มพัฒนาสตรี เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 442 คน ที่มาศึกษาดูงานในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และรับประทานอาหารกลางวัน ร่วมชมการแสดงของกลุ่มไลน์แดนซ์ รำแม่มณี กลุ่มรำโทนจากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพิมาย และชมปราสาทหินพิมาย ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

โดยมี นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย ร่วมให้การต้อนรับกับคณะศึกษาดูงาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา