ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลบ้านเป้า จังหวัดชัยภูมิ

28 พ.ค. 67
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น.
นายปริษกร จรนิเทศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นายภานุวัฒน์ เอื้อสามาลย์ หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย และผู้จำหน่ายสินค้าของชุมชน ร่วมต้อนรับคณะบุคลากร เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการชุมชน เทศบาลตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

เทศบาลตำบลพิมาย ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้วยความยินดียิ่ง