ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุรี

29 พ.ค. 67
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล, นายภานุวัฒน์ เอื้อสามาลย์ หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย, เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย และผู้จำหน่ายสินค้าของชุมชน ร่วมต้อนรับคณะบุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้สูงอายุ และคณะกรรมการชุมชน เทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

เทศบาลตำบลพิมาย ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้วยความยินดียิ่ง