นที่ 11 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นำทีมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่รับบริจาคขยะรีไซเคิล โดยจะได้รับไข่ไก่ แทนคำขอบคุณ รายได้จากการขายขยะรีไซเคิล เทศบาลตำบลพิมายจะนำไปสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม/กองทุนจัดการขยะ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

11 มิ.ย. 65