นที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางในการเปิดเมืองนำร่อง COVID FREE ZONE อำเภอพิมาย โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม มีผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย-ตัดผม ร้านนวด ร้านสปา กิจการขนส่ง และผู้ประกอบการโรงแรม ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

18 พ.ย. 64