นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย สนับสนุนนโยบายจังหวัดนครราชสีมา ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ “โคราชเมืองกีฬา” ทุกวันพุธ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย

22 ส.ค. 65