นายกเดียร์เมืองพิมาย’ โชว์วิสัยทัศน์ เข้ามาเพื่อพัฒนา ชูเมืองวัฒนธรรม นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย

24 ส.ค. 64