บรรยากาศการต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะ

25 มี.ค. 67
วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น.
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ ได้ลงพื้นที่ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (เขื่อนพิมายไทรงาม) อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา