บรรยากาศกิจกรรมการประกวดนางสงกรานต์ ประจำปี 2567

12 เม.ย. 67
วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 18.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลพิมาย และพนักงานเทศบาลตำบลพิมาย จัดกิจกรรมการประกวดนางสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ ลานพรหมทัต ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นายนิกร โสมกลาง ส.ส.นครราชสีมา เขต 8 พร้อมด้วย นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย เป็นประธาน, นายพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร ส.อบจ. นครราชสีมา เขต 5 เป็นแขกผู้มีเกียรติ, นายภานุวัฒน์ เอื้อสามาลย์ หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย, นางปฏิมา สินโทรัมย์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอพิมาย, ผศ.ดร.ธนพร พะยอมใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, นางสาววีราภรณ์ ภัทรวรานนท์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ, นางสาวมนัสวี นิลบัวลา Top 30 MUT 2020, คุณธนวัฒน์ ทองศรี แฟชั่น ดีไซน์เนอร์ และคุณฌาธาม วรโชติวาทินทร์ ศิลปิน/ครูสอนการแสดง เป็นกรรมการผู้ตัดสินทั้ง 7 ท่าน, นางสงกรานต์ เข้าประกวดทั้ง 15 ท่าน และประชาชนชาวอำเภอพิมาย ร่วมเข้าชม