บรรยากาศกิจกรรมการประกวดนางงามรุ่นดาวค้างฟ้าและรุ่นกล้วยไม้ ประจำปี 2567

11 เม.ย. 67
วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 18.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลพิมาย และพนักงานเทศบาลตำบลพิมาย จัดกิจกรรมการประกวดนางงามรุ่นดาวค้างฟ้าและรุ่นกล้วยไม้ ประจำปี 2567 ณ ลานพรหมทัต ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมี นางปฏิมา สินโทรัมย์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอพิมาย, นางพิศมัย สระคูพันธ์ ข้าราชการบำนาญ, นายพีรพงษ์ บ.ป.สูงเนิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นกรรมการผู้ตัดสินทั้ง 3 ท่าน, นางงามรุ่นดาวค้างฟ้า-รุ่นกล้วยไม้ เข้าประกวดทั้ง 14 ท่าน, และประชาชนชาวอำเภอพิมาย ร่วมเข้าชม
รุ่นดาวค้างฟ้า
รางวัลชนะเลิศ ที่ 1 + รางวัลขวัญใจ ได้แก่
นางละเอียด ปุกสันเทียะ (ชุมชนฅนวัดเดิม)
รางวัลรองชนะเลิศ ที่ 2 ได้แก่
นางวิวรรณ ผลนา (ชุมชนไตรมิตรพัฒนา)
รางวัลรองชนะเลิศ ที่ 3 ได้แก่
นางเพลิน เพ็ชรตะกั่ว (ชุมชนบ้านใหม่สามัคคี)
รุ่นกล้วยไม้
รางวัลชนะเลิศ ที่ 1 ได้แก่
นางวันทนี ประทุมถิ่น (ชุมชนฅนวัดเดิม)
รางวัลรองชนะเลิศ ที่ 2 ได้แก่
นางละออ เข็มค้า (ชุมชนปราสาทหินพิมาย)
รางวัลรองชนะเลิศ ที่ 3 ได้แก่
นางภาณี ทองปาน (ชุมชนไตรมิตรพัฒนา)
รางวัลขวัญใจ ได้แก่
นางทองกาว แก้วมะเริง (ชุมชนประตูชัยพิมาย)