บรรยากาศขบวนรถแห่ในงานฉลองชัยชนะของท้าวสุรนารี (งานย่าโม) ประจำปี 2567

25 มี.ค. 67

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณหน้าลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา