บรรยากาศโครงการถนนคนเดิน “ตลาดอัปสรา” Apsara market

17 ก.พ. 67

บรรยากาศโครงการถนนคนเดิน “ตลาดอัปสรา” Apsara market ณ บริเวณประตูชัย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 16 -17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.00 น. – 21.00 น. ณ บริเวณประตูชัยพิมาย