ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมไฟจราจร(เขียว/เหลือง/แดง) สี่แยกแสงเพชรและสี่แยก สปอ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

03 พ.ค. 62

ประกาศโครงการซ่อมแซมไฟจราจรฯ