ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาดในช่วงปลายฤดูหนาวต่อเนื่องฤดูแล้ง ปี 2564-2565

17 ก.พ. 65