ประกาศจากทางเทศบาลตำบลพิมาย รับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2558 (สำหรับผู้ที่ อายุ15 ปีขึ้นไป เฉพาะในเขต

17 ก.ย. 58