ประกาศจากเทศบาลตำบลพิมาย

29 พ.ย. 66
เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพิมาย ประกาศขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 ช่วงเวลา 09.00 – 09.30 น. และ
เวลา 12.30 – 13.00 น. ในบริเวณที่ใช้ไฟของท่าน
บริเวณถนนจอมสุดาเสด็จ (ฮกกี่ซุปเปอร์มาร์ทเก่า ถึง แยกหน้าประตูชัย) ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา