ประกาศจากเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง ประกาศงดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพิมาย ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 11 กรกฏาคม 2564 และจะทำการเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 12 กรกฏาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

29 มิ.ย. 64
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :