ประกาศประกวดราคมจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนอนันตชัย รหัสสายทาง นม.ถ.46-020 หมู่ที่ 1 ชุมชนตะวันตกวัดเดิม ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)

30 พ.ค. 67

ประกาศ ถนนอนันตชัย