ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.และวางท่อระบายน้ำทุ่งเลนทอง ซอย 6 (บ้านยายเชื่อม)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์(e-bidding)

18 มิ.ย. 61